Marjolein Loman

Go With The FloW is mijn motto ;-)

Verbind je met dat wat je wilt... niet met dat wat je niet wilt ;-)

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.

Ik doe mijn best uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
  • er voor zorg dat onbevoegden geen toestemming hebben tot uw gegevens.

Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiele administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.

Deze gegevens in het clientendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

AVG

De volgende gegevens worden vastgelegd:

Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres.

Persoonlijke gegevens: zoals geboortedatum, staat van gezondheid, klachten en wensen. Ik maak aantekeningen om zo een traject te kunnen neerzetten voor de behandelingen.