Heb je vragen? Neem gerust contact met me op... Je bent van harte welkom!

Voorwaarden

Client wordt vooraf volledig ingelicht over de moge-lijkheden die Marjolein Loman bij haar werkzaam-heden als bewustzijnstherapeut kan bieden.

Client heeft de vragen op het intake formulier naar waarheid ingevuld en ook de vragen die tijdens het intakegesprek zijn gesteld naar waarheid beantwoord. Ook deelt client alle relevante informatie m.b.t. gezondheid.

Client is zich ervan bewust dat het resultaat van de behandeling (coaching) onder meer afhankelijk is van zijn/haar eigen inspanning. Ook is er geen sprake van resultaatsverplichting, maar een inspannings-verplichting aan de zijde van Marjolein Loman.

Touch of Matrix is niet geschikt of bedoeld als vervanging van acute medische interventie. Touch of Matrix is een gereedschap of middel, niet het enige middel. Touch of Matrix sluit geen enkel ander middel uit.

Indien u wilt stoppen met medicijnen, therapie of interventie van een andere discipline is dat iets tussen u en de betreffende beoefenaar van deze andere discipline.

Touch of Matrix therapievorm neemt geen impliciet of expliciete bestaande verantwoordelijkheid over van andere therapeuten of therapievormen, inclusief interventies of medicatie.


Disclaimer

Marjolein Loman onthoudt zich van uitspraken doen over behandelingen, medicatie of interventies van andere disciplines; d.w.z. ze doet geen uitspraken over vakgebieden buiten Touch of Matrix en heeft niet de intentie om een andere behandeling, interventie of mediatie te doorkruisen.

Hoewel Touch of Matrix fantastische resultaten heeft opgeleverd is het niet gegarandeerd dat het voor iedereen werkt. U blijft te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid en voor wat u met Touch of Matrix doet.


Behandelingen

Wanneer afspraak is gemaakt ontvangt client een intakeformulier. Deze stuurt client terug voordat de eerste behandeling plaats vindt.

Bij het aangaan van een traject wordt vooraf de factuur verstuurd.

Direct na de behandeling in de praktijk wordt de factuur per mail naar de client verzonden. De client betaalt per omgaande het bedrag.

Afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaande worden geannuleerd. Niet nagekomen afspraken worden gewoon in rekening gebracht.